ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΥΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ

neyromuscular skoliosis Νευρομυϊκές παθήσεις οι οποίες σχετίζονται με την σκολίωση περιλαμβάνουν την πολιομυελίτιδα, την εγκε­φαλική παράλυση, τη συριγγομυελία, την αταξία του Friedreich, τις πιο σπάνιες παθήσεις του κατωτέρου κινη­τικού νευρώνα καθώς και τις μυϊκές δυστροφίες. Το κύρ­τωμα μπορεί να χρειαστεί μερικά χρόνια για να αναπτυ­χθεί. Το τυπικό παραλυτικό κύρτωμα είναι μακρύ, με το κυρτό προς το μέρος των ασθενέστερων μυών (παρα­σπονδυλικοί, κοιλιακοί, μεσοπλεύριοι).Σε μεγάλες σκολιώσεις παρατηρείται διαταραχή της σταθερότητας και της ισορροπίαςτου κορμού η οποία μπορεί να κάνει ακόμη και την καθιστή θέση δύσκολη ή ακόμη και αδύνατη. Άλλα προβλήματα είναι η γενικευμένη μυϊκή αδυναμία και σε προχωρημένες παραμορφώσεις βαρειά καρδιοαναπνευστική δυσλειτουργία.

Η ακτινολογική εξέταση υπό έλξη δείχνει τον βαθμό  στον οποίο η παραμόρφωση είναι διορθώσιμη.

Η θεραπεία

Εξαρτάται από το βαθμό της διαταραχής λειτουργικότητας. Ελαφρά κυρτώματα μπορεί να μην α­παιτήσουν καμία θεραπεία. Τα μέσου βαθμού κυρτώματα με σπονδυλική ευστάθεια αντιμετωπίζονται όπως και η ιδιοπαθής σκολίωση. Τα μεγάλα κυρτώματα που έχουν και απώλεια της ισορροπίας στην καθιστή θέση,  απαιτούν χειρουργική θεραπεία. Η χειρουργική αντιμετώπιση των παραλυτικών κυρτωμάτων απαιτεί σταθεροποίηση ολόκληρου του παράλυτου τμήματος με σπονδυλοδεσία.