Σύστοιχο κάταγμα Αυχένα Μηριαίου-Διάφυσης

Σε ασθενή 40 ετών μετά από τροχαίο με δίκυκλο διαπιστώθηκε σύστοιχο κάταγμα Αυχένα -Διάφυσης δεξιού μηριαίου και κάταγμα έσω σφυρού αριστερής ποδοκνημικής.

 

 

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ενδομυελική ήλωση long G-nail.

 

 

4 μήνες μετά η πώρωση των καταγμάτων προχωράει ομαλα

 

 

 

Το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα κρίνεται επιτυχές.

 

Χειρουργός: Ι. Παππαδάς