Πλάγια Σπονδυλική Στένωση Ο4-Ο5-Ι1+Σπονδυλολίσθηση Ο4-Ο5, Σπονδυλοδεσία-Ευρεία πεταλεκτομή Ο4-Ο5-Ι1

Ασθενής 55 ετών προσήλθε με συμπτώματα χρόνιας οσφυαλγίας και σοβαρό ριζιτικό πόνο κατανομής 05 ρίζας αριστερά (πόνος στην έξω επιφάνεια της γαστροκνημίας αρ.) και Ο4 ρίζας άμφω (πόνος γύρω από την περιοχή των γονάτων) χωρίς ύφεση παρά τη μακροχρόνια συντηρητική θεραπεία. Η Ασθενής παρουσίαζε και συμπτωματολογία νευρογενούς διαλέιπουσας χωλότητας κατά τη βάδιση. Ο έλεγχος με MRI κατέδειξε πλάγια σπονδυλικη στένωση Ο4-Ο5-Ι1 άμφω(Εικ.2,3,4).Ο ασθενής υποβλήθηκε σε οπίσθια σπονδυλοδεσία 04-05-Ι1 και ευρεία πεταλεκτομή 04-05-Ι1 με αποσυμπίεση των 04-05-Ι1 ριζών άμφω (ΕΙκ.5).Το αποτέλεσμα κρίνεται επιτυχές.

Χειρουργός: Ι. Παππαδάς