Παρακάτω περιγράφεται ασθενής 56 ετών με σοβαρή οσφυαλγία – ισχιαλγία, αδυναμία στα κάτω άκρα, δυσχέρεια στη βάδιση με βαρειά νευρογενή διαλείπουσα χωλότητα και πολύ κακή ποιότητα ζωής..

Ο ακτινολογικός έλεγχος αποκαλύπτει  σκολίωση στη θωρακοοσφυική μοίρα της Σ.Σ., σπονδυλολίσθηση στα επίπεδα Ο3-Ο4 και βαρειά σπονδυλικη στένωση στα επίπεδα Ο2-Ι1

 

Ο έλεγχος με MRI καταδεικνύει την κεντρική και πλάγια στενωση:

 

 

 

Η ασθενής υποβλήθηκε σε οπίσθια μακρά σπονδυλοδεσία θ10-Ι1,με ευρείες αποσυμπιέσεις στα επίπεδα Ο2-Ο3-Ο4-Ο5-Ι1 και τοποθέτηση μεσοσπονδυλίων κλωβών τύπου ULIF για διόρθωση της σκολίωσης, αποκατάσταση τηw οβελιαίας ισορροπίας της  Σ.Σ. και σταθεροποίηση της πρόσθιας κολώνας.

 

Το τοπόγραμμα της αξονικής τομογραφίας καταδεικνύει την διόρθωση των αξόνων της Σ.Σ. όπως φαίνεται παρακάτω:

 

 

Το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα κρίνεται επιτυχές

Χειρουργός: Ιωάννης Γ. Παππαδάς