Παρακάτω περιγράφεται αντιμετώπιση σπονδυλικού κατάγματος με τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS).Η νοσηλεία είναι ελάχιστη,ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα μετεγχειρητικά, περπατάει τις επόμενες ώρες και εξέρχεται απαλλαγμένος από πόνους από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα.