Οι εκφυλιστικές σκολιώσεις των ενηλίκων είναι από τις σοβαρότερες παθολογίες τις σπονδυλικής στήλης που αν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα και εγκαίρως μπορεί να προκαλέσουν πολύ σοβαρές καταστάσεις για τον ασθενή.Η προοδευτική παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης εκτός από πολύ σοβαρή ισχιαλγία και κινητικά προβλήματα μπορεί να προκαλέσει καρδιοαναπνευστικά προβλήματα και σε προχωρημένες καταστάσεις παράλυση. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης εφαρμόζοντας εκτεταμένες σπονδυλοδεσίες και αποκατάσταση της ισορροπίας της  Σ.Σ. τόσο σε μετωπιαίο όσο και οβελιαίο επίπεδο. Σε αντίθεση με τις σκολιώσεις των εφήβων που η παραμόρφωση της Σ.Σ. είναι εύκαμπτη, στους ενήλικες λόγω της σοβαρής σπονδυλοαρθροπάθειας που συνυπάρχει αποφεύγουμε τις επιθετικές διορθώσεις των παραμορφώσεων διότι κάτι τέτοιο είναι άκρως επικίνδυνο για τον ασθενή και μπορεί να οδηγήσει σε διεγχειρητική βλάβη του νωτιαίου μυελού.

 

Η ομάδα μας έχει αναπτύξει αρκετή εμπειρία σε αυτά τα πολύπλοκα περιστατικά και έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία πληθώρα τέτοιων.

 

Παρακάτω παραθέτουμε την περίπτωση 55 χρονης ασθενούς που χειρουργήθηκε με επιτυχία από την ομάδα μας.

 

Στην προγχειρητικό έλεγχο διαπιστώνουμε μια διπλή θωρακοοσφυική σκολίωση 83 μοιρων:

 

 

 

 

 

 

 

H ασθενής σε όρθια στάση εμφανίζει μεγάλη ανισσοροπία του κορμού:

 

Η ασθενής υποβλήθηκε σε οπίσθια μακρά σπονδυλοδεσία θ3 έως τα λαγόνια:

 

Η ασθενής 15 ημέρες μετά το χειρουργείο  στην πρώτη προγραμματισμένη επανεξέταση για την κοπή των ραμμάτων με σαφή βελτίωση στην στάση του σώματος:

 

Το αποτέλεσμα κρίνεται εξαιρετικό.

Χειρουργός: ΙΓ Παππαδάς