Οστεοσύνθεση Κατάγματος Galeazzi

ΑΣΘΕΝΗΣ 18 ετών μετά από τροχαίο με δίκυκλο υπέστη κάταγμα κάτω τριτημορίου κερκίδας με συνοδό εξάρθρημα άπω κερκιδωλενικής άρθρωσης (κάταγμα Galeazzi).

 

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε εσωτερική οστεοσύνθεση του κατάγματος με πλάκα-βίδες, ανάταξη της άπω κερκιδωλενικής άρθρωσης και σταθεροποίηση αυτής με 2 k-wires. Το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα κρίνεται επιτυχές.

 

Xειρουργός: Ι.Γ. Παππαδάς