Ασθενής μετά από τροχαίο ατύχημα υπέστη κάταγμα έξω τριτημορίου δεξιάς κλείδας με σημαντική παρεκτόπιση:

 

 

 

 

 

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε εσωτερική οστεοσύνθεση με ανατομική τριφυλλοειδής πλάκα και χρήση κλειδούμενων κοχλίων.Το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό.

 

 

 

Χειρουργός: Ι.Γ. Παππαδάς