Ασθενής 50 ετών μετά από τροχαίο ατύχημα υπέστη κάταγμα-ετερόπλευρο εξάρθρημα Α5-Α6 στην αυχενική μοίρα της Σ.Σ. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε έκπτωση της μυικής ισχύος στον δελτοειδή-και πρόσθιο βραχιόνιο στο αριστερό άνω άκρο (2/5).Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ακτινογραφία ΑΜΣΣ όπου διαπιστώθηκε το ετερόπλευρο εξάρθρημα:

          Ακολολύθησε CT ΑΜΣΣ όπου και απεικονίστηκε καλύτερα η κάκωση στο αριστερό facet:

          Ακολούθησε MRI ΑΜΣΣ όπου απεικονίστηκε τραυματική δισκοκήλη στο Α5-Α6 επίπεδο και εκφυλιστική δισκοκήλη στο Α6-Α7 με σημαντική πίεση επί του Ν.Μ.:

          Έγινε πρόσθια προσπέλαση στην ΑΜΣΣ και ο ασθενής υποβλήθηκε σε πρόσθια αυχενική σπονδυλοδεσία Α5-Α7 και παράλληλη αντικατάσταση των δίσκων Α5-Α6,Α6-Α7 με κλωβούς για αποκατάσταση της λόρδωσης και σταθεροποίηση:

Το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα κρίνεται επιτυχές.

Χειρουργός: Ι.Γ. Παππαδάς