Παρακάτω περιγράφεται ασθενής 74 ετών με εκφυλιστική σκολίωση στην Σ.Σ., βαριά οσφυαλγία, διαλείπουσα χωλότητα κατά τη βάδιση και ισχιαλγία και στα 2 κάτω άκρα τόσο σε ηρεμία, όρθια στάση και βάδιση.

Ο ακτινολογικός έλεγχος παρουσιάζει βαριά εκφυλιστική σκολίωση και σπονδυλική αστάθεια:

Ο έλεγχος με MRI αναδεικνύει βαριά κεντρική και πλάγια σπονδυλική στένωση στα επίπεδα από τον Ο1 έως τον Ι1 σπόνδυλο:

 

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε οπίσθια μακρά σπονδυλοδεσία θ10 έως Ι1, ευρείες πεταλεκτομές στα επίπεδα Ο1-Ο2, Ο2-Ο3, Ο3-Ο4, Ο4-Ο5, Ο5-Ι1 και αντικατάσταση των κατώτερων μεσοσπονδυλίων δίσκων από κλωβούς TLIF.

 

Το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα κρίνεται επιτυχές.

Χειρουργός: ΙΓ ΠΑΠΠΑΔΑΣ