Σε ασθενή 35 ετών, με σοβαρή γοναλγία και block στο αριστερό γόνατο,  διεγνώσθη σχαλιδωτή οστεοχονδρίτιδα. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε χονδροπλαστική (Mosaic Arthroplasty) και αφαίρεση  ευμεγέθους ελεύθερου οστεοχονδρινου τεμαχίου από την άρθρωση.

Το ελεύθερο οστεοχόνδρινο τεμάχιο:

Το οστεοχόνδρινο έλλειμα:

Μετά την χονδροπλαστική:

 

Η δότρια περιοχή:

Το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα κρίνεται επιτυχές.

Χειρουργός: ΙΓ Παππαδάς-Δ.Παπαδόπουλος