Παρακάτω περιγράφεται ασθενής 76 ετών με κεντρική στένωση στο Α3-Α4 επίπεδο και συμπτώματα αυχενικής μυελοπάθειας εκ των άκρων.

Ο ακτινολογικός έλεγχος αναδεικνύει βαριά αυχενική σπονδύλωση:

 

Έλεγχος με MRI ,CT ΑΜΣΣ καταδεικνύουν σοβαρή κεντρική στένωση στο Α3-Α4 επίπεδο:

 

 

Η Ασθενής υποβλήθηκε σε πρόσθια σπονδυλοδεσία Α3-Α4 με αντικατασταση του μεσοσπονδυλίου δίσκου από σταθερό κλωβό:

 

Το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα κρίνεται επιτυχές με βελτίωση των συμπτωμάτων της ασθενούς

 

Χειρουργός: ΙΓ Παππαδάς