Ανάστροφη Ενδομυελική Ήλωση Βραχιονίου σε Πολυτραυματία

Ασθενής γυναίκα πολυτραυματίας 60 ετών διεκομίσθη απο το Γ.Ν. Θήβας στην Β’ Ορθοπαιδική Κλινική του 251 Γ.Ν.Α. Μεταξύ των άλλων κακώσεων, έφερε και κάταγμα αριστερού βραχιονίου τύπου Holstein Lewis.

 

 

Υποβλήθηκε σε ανάστροφη ενδομυελική ήλωση με τεχνική press fit.

 

40 ημέρες αργότερα το κάταγμα έχει αρχίσει να πωρώνεται.

 

 

Το μτχ αποτέλεσμα κρίνεται επιτυχές.

 

 

Χειρουργός: Ι. Παππαδάς