Ανάστροφη Ενδομυελική ήλωση Μηριαίου

Ασθενής 75 ετών με σοβαρή οστεοπώρωση μετά από πτώση διαπιστώθηκε σπειροειδές κάταγμα δεξιού μηριαίου .Προ τριετίας είχε υποβληθεί σε οστεοσύνθεση τύπου DHS λόγω διατροχαντηρίου κατάγματος στο σύστοιχο μηριαίο (Εικ,1). Η ασθενής υποβλήθηκε σε ανάστροφη ενδομυελική ήλωση. Το αποτέλεσμα κρίνεται επιτυχές.

Χειρουργός: Ι. Παππαδάς