Σπονδυλική Στένωση 04,05,01-Σπονδυλοδεσία 04-05,Τρηματεκτομή 04-05-Ι1 άμφω

Ασθενής 55 ετών προσήλθε με συμπτώματα χρόνιας οσφυαλγίας και σοβαρό ριζιτικό πόνο κατανομής 05,Ι1 ρίζας αριστερά χωρίς ύφεση παρά τη μακροχρόνια συντηρητική θεραπεία.Ο έλεγχος με MRI κατέδειξε πλάγια σπονδυλικη στένωση Ο4-Ι1 αρ. και κεντρική και πλάγια στένωση Ο5-Ι1 αρ.

 

 

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε οπίσθια σπονδυλοδεσία 04-05 και τρηματεκτομή 04-05-Ι1 διαστήματvn άμφω.

 

Το αποτέλεσμα κρίνεται επιτυχές.

Χειρουργός: Ι. Παππαδάς