Παρακάτω περιγράφεται ένα πολύ άσχημο κάταγμα πηχεοκαρπικής σε νεαρό ασθενή με σημαντικού βαθμού συντριβή και παρεκτόπιση των κατεαγόντων τεμαχίων:

 

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση του κατάγματος:

 

Το αποτέλεσμα κρίνεται επιτυχές.

Χειρουργός:ΙΓ Παππαδάς