Αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου

Αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου2017-06-04T23:14:42+00:00

Project Description

Ασθενής 75 ετών υποβλήθηκε πριν 4 περίπου χρόνια σε αρθροπλαστική ισχίου όπως φαίνεται στην παρακάτω ακτινογραφία:

 

 

Η ασθενής εισήχθη κατά τη διάρκεια της εφημερίας μου με  την εικόνα οπίσθιου εξαρθρήματος ισχίου όπου και ανεπιτυχώς έγινε προσπάθεια κλειστής ανάταξης:

 

Έγινε ανοικτή ανάταξη και αναθεώρηση της αρθροπλαστικής του ισχίου σε δεύτερο χρόνο με χρήση modular πρόθεσης.Η ακτινογρφία είναι 10 μήνες μετά το χειρουργείο:

 

Το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα κρίνεται επιτυχές.

Χειρουργός: Ι.Γ. Παππαδάς

Project Details